•  0164 9699 894 - 094 4022 555
  •  info@thalotec.vn
  •  Số 28 Trần Duy Hưng, Tổ 33, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội

Cầu Văn Điển nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau một thời gian dài khai thác, cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng và xuất hiện các hư hỏng, có khả năng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

  • Tên công trình:          Sửa chữa khe co giãn cầu Văn Điển.
  • Địa điểm xây dựng:  Cầu Văn Điển, QL 1A, TP Hà Nội.
  • Loại cấp công trình:  Công trình giao thông Đường bộ.
  • Chủ đầu tư:                Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội.
  • Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng.
  • Nhà thầu chính :        Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội.
  • Hạng mục thi công (thi công trực tiếp): Cung cấp vật liệu và thi công trực tiếp khe co giãn lèn Asphalt.
  • Tiến độ thi công:        30 ngày.
Thư viện ảnh:
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Văn Điển, thành phố Hà Nội